100-cau-do-tieng-anh-thu-vi-vui-nhon-nhat-2021-co-dap-an

Nếu các bạn muốn tạo ra những trò chơi vừa mang tính giải trí vừa có thể rèn luyện trí não cho học viên của mình. Một gợi ý tuyệt vời cho bạn là trò chơi đố vui bằng tiếng anh. Hãy giúp các học viên của mình ghi nhớ tiếng anh bằng những câu đố vui tiếng anh. Vừa học vừa chơi là phương pháp hiệu quả nhất mà nhiều giáo viên đã thành công khi áp dụng. Hãy cùng tham khảo những câu đố tiếng anh vui thú vị nhất 2021 kèm đáp án trong bài viết dưới đây nhé.

1. Câu đố tiếng anh là gì?

Câu đố trong tiếng anh được gọi là  Riddle hoặc Riddles số nhiều. Từ này cũng mang nghĩa tiếng việt là điều bí ẩn, khó đoán.

Việc sử dụng các câu đố tiếng nay có thể sử dụng cho nhiều đối tượng tham gia. Ví dụ như: warm-up trong các buổi học anh văn dành cho học viên, bạn bè hay các cuộc thi đố tiếng anh.

1.1 Lợi ích của việc tạo ra câu đố tiếng anh

  • Giúp người tham gia có phản xạ nhanh với ngôn ngữ tiếng anh
  • Kích thích người chơi suy nghĩ
  • Giúp người tham giá có khả năng ghi nhớ cao
  • Ghi nhớ dễ dàng từ vựng
  • Kích thích sự ham học tiếng anh,...

2. Những câu đố tiếng anh hay, thú vị

Sau đây, là những câu đó tiếng anh điển hình thông dụng nhất. Và được phân loại theo cấp độ, các bạn có thể lưu lại và tham khảo nhé.

2.1 Câu đó tiếng anh chơi chữ

1) Who always drives his customers away?

Đáp án : A taxi-driver

2) What is the longest word in the English language?

Đáp án : Smiles, because there is a mile between the beginning and the end of it.

3) Why is the letter E so important?

Đáp án : Because it is the beginning of everything

4) Where can you always find money?

Đáp án : In the dictionary

5) What has ears but can not hear?

Đáp án : Corn (an ear of com: 1 bắp ngô)

6) What has arms but can not hug?

Đáp án : Armchair

7) What month do soldiers hate?

Đáp án : March (động từ to march là hành quân) 

8) What clothing is always sad?

Đáp án : Blue jeans (Blue còn là từ thể hiện tâm trạng buồn)

9) Why are dogs afraid to sunbathe?

Đáp án : They don’t want to be hot-dogs.

10) What makes opening piano so hard?

Đáp án : All the keys are inside.

11) What has nothing but a head and a tail?

Đáp án : A coin

12) Why is 10 x 10 = 1000 like your left eye?

Đáp án : It’s not right.

13) How do we know the ocean is friendly?

Đáp án : It waves (wave vừa có nghĩa là sóng xô, vừa là vẫy tay)

14) Which can move faster, heat or cold?

Đáp án : Heat, because you can catch cold. (catch cold là bị cảm lạnh)

15) What key does not lock the door?

Đáp án : Key (đáp án, lời chú thích)

2.2 Câu đó tiếng anh đòi hỏi sự suy luận

16) What did the big chimney say to the little chimney while working?

Đáp án : You are too young to smoke.

17) What has a face and two hands but no arms, legs or head?

Đáp án : A shirt

18) What has a head and a foot but no body?

Đáp án : Bed

19) Who works only one day in a year but never gets fired?

Đáp án : Santa Claus

20) What has three hands but only one face?

Đáp án : A clock

21) Where is the best place to store food?

Đáp án : Mouth (trong miệng)

22) Which can you keep after giving it to your friend?

Đáp án : Promise (lời hứa)

23) What is it that was the past of tomorrow and the future of yesterday?

Đáp án : Today (ngày hôm nay)

24) What belongs only to you but it is used more by others than by yourself?

Đáp án : Your name (tên của bạn)

25) When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?

Đáp án : Fire (lửa)

26) What increases but never decreases?

Đáp án : Your age (tuổi tác)

27) They travel all over the world but end up in one corner. What are they?

Đáp án : Stamps (những cái tem)

28) Which months have the 28th day?

Đáp án : All months (tất cả các tháng)

29) What will make more noise in your house than a dog?

Đáp án : Two dogs (hai con chó)

30) What are the two things that people never eat before breakfast?

Đáp án : Lunch and Dinner (bữa trưa và bữa tối)

31) What is higher without a head than with a head?

Đáp án : A pillow

2.3 Câu đố có độ khó cao

32) Three doctors said that Bill was their brother. Bill says he has no brothers. How many brothers does Bill actually have?

Đáp án: None. He has three sisters.

33) Two fathers and two sons are in a car, yet there are only three people in the car. How?

Đáp án: They are a grandfather, father and son.

34) The day before yesterday I was 21, and next year I will be 24. When is my birthday?

Đáp án: December 31; today is January 1.

35) A little girl goes to the store and buys one dozen eggs. As she is going home, all but three break. How many eggs are left unbroken?

Đáp án:  Three

36) If there are three apples and you take away two, how many apples do you have?

Đáp án: You have two apples.

37)  What 4-letter word can be written forward, backward or upside down, and can still be read from left to right?

Đáp án: NOON

38)  Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Đáp án: The word “not”

39) What is 3/7 chicken, 2/3 cat and 2/4 goat?

Đáp án: Chicago

40) Speaking of rivers, a man calls his dog from the opposite side of the river. The dog crosses the river without getting wet, and without using a bridge or boat. How?

Đáp án: The river was frozen.

3. Những câu đố tiếng anh dành cho trẻ em

Đối với các bé, chúng ta không nên sử dụng các câu đố đòi hỏi sự suy luận, độ khó cao. Hãy nên dành cho các bé những câu hỏi gần gũi, xoay quanh cuộc sống của các bé. Sau đây là một số chủ đề câu đố tiếng anh cho bémà các bạn có thể tham khảo.

3.1 Câu đố tiếng anh cho trẻ em về cuộc sống

41) What is easy to get into, but hard to get out of?

Đáp án: Trouble.

42) I’m not alive, but I have 5 fingers. What am I?

Đáp án: A glove.

43) A girl was ten or her last birthday, and will be twelve on her next birthday. How is this possible?

Đáp án: Today is her birthday.

44) Feed me and I live. Yet give me a drink and I die. What am I?

Đáp án: Fire.

45) People buy me to eat, but never eat me. What am I?

Đáp án: A plate.

46) If there are 6 apples and you take away 4, how many do you have?

Đáp án: The 4 apples I took.

47) What has four wheels and flies?

Đáp án: A garbage truck

48) If two’s company, and three’s a crowd, what are four and five?

Đáp án: Nine

49) Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?

Đáp án: They are triplets!

50) Which word in the dictionary is spelled incorrectly?

Đáp án: Incorrectly

51) What kind of room has no doors or windows?

Đáp án: A Mushroom.

3.2 Câu đố tiếng anh về động vật

52) I’ ve four legs. I live in Africa. I’m big and gray. I live in the river.

Đáp án: I’m a hippo.

53) I’m a large mammal. I live in the woods. I’ve fur. I stand up and growl when I’m angry.

Đáp án: I’m a bear.

54) Out in the field, I talk too much. In the house, I make much noise, but when at the table I’m quiet.

Đáp án: I’m a fly.

55) I hiss. I can be poisonous. I’m long. I’ve a forked tongue.

Đáp án: I’m a snake.

56) I eat vegetables, I can run fast, I can be a pet. I’ve long ears.

Đáp án: I’m a rabbit.

57) I can swim and dive. I’ve two legs. I’ve wings. I quack

Đáp án: I’m a duck.

58) I eat insects, I live in the pond, I can hop. I’m green.

Đáp án: I’m a frog.

59) If I sit down I’m high; if I stand up I’m low.

Đáp án: I’m a dog.

60) I’ ve four legs. You can ride me. I’ve tusks. I’ve a long nose.

Đáp án: I’m an elephant.

61) I’m ever eating garbage and waste

Đáp án: I’m a pig.

62) I eat other animals. I’ve a big mouth. I’m green. I live in the water

Đáp án: I’m a crocodile

63) I’m small. I can be scary. I’ve eight legs. I spin the web.

Đáp án: I’m a spider.

64) I don’t wear a hat. Or fly like a bat. My name rhymes with flat

Đáp án: I’m a cat.

65)  I live in Africa. I’m yellow and brown. I eat leaves. I’ve a long neck.

Đáp án: I’m Giraffe.

3.3 Câu đố tiếng anh về bảng chữ cái

66) What letter of the alphabet is an insect?

Đáp án: B (bee).

67) What letter is a part of the head?

Đáp án: I (eye).

68) What letter is a drink?

Đáp án: T (tea).

69) What letter is a body of water?

Đáp án: C (sea).

70) What letter is a pronoun like “you”?

Đáp án: The letter ” I “.

71) What letter is a vegetable?

Đáp án: P (pea).

72) What letter is an exclamation?

Đáp án: O (oh!).

73) What letter is a European bird?

Đáp án: J (Jay).

74) What letter is looking for causes ?

Đáp án: Y (why).

75) What four letters frighten a thief?

Đáp án: O.I.C.U (Oh I see you!).

76) What comes once in a minute, twice in a moment but not once in a thousand years?

Đáp án: The letter “m”.

77) Why is the letter “T” like an island ?

Đáp án: Because it is in the middle of water.

78) In what way can the letter “A” help a deaf lady?

Đáp án: It can make “her” “hear.

79) Which is the loudest vowel?

Đáp án:The letter “I”. It is always in the midst of noise.

80) What way are the letter “A” and “noon” alike?

Đáp án: Both of them are in the middle of the “day”

4. Gợi ý thêm một số câu hỏi tiếng anh thông dụng

81) What are the two things that people never eat before breakfast?

Đáp án : Lunch and Dinner 

82) What has four wheels and flies?

Đáp án: A garbage truck.

83) What gets wetter the more it dries?

Đáp án: A towel.

84) What part of the chicken has the most feathers?

Đáp án: The Outside.

85) What is a chickens favourite vegetable?

Đáp án: An eggplant.

86) What kind of vegetable needs a plumber?

Đáp án: A Leek.

87) How far can a bear walk into the woods?

Đáp án:  Halfway.

88) What is always in front of you but can’t be seen?

Đáp án:  The future

89) What has lots of eyes, but can’t see?

Đáp án: A potato

90) What has one eye, but can’t see?

Đáp án: A needle

91) What has one head, one foot and four legs?

Đáp án: A bed

92) What can you catch, but not throw?

Đáp án: A cold

93) What has words, but never speaks?

Đáp án: A book

94) What runs all around a backyard, yet never moves?

Đáp án: A fence

95) What kind of coat is best put on wet?

Đáp án: A coat of paint

96) What has three ways out and just one way in?

Đáp án : A t-shirt

97) I have every color but no gold. What am I

Đáp án : a rainbow

98) What comes down but never goes up

Đáp án : Rain

99) What ship has two mates but no captain?

Đáp án : a relationship

100) What bank never has any money

Đáp án : the riverbank

101) What kind of cup can't hold water

Đáp án : a cupcake

5. Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp hơn 100 câu đố tiếng anh thú vị, vui nhộn với nhiều mức độ khác nhau. Các bạn có thể tham khảo và dùng để học tập nhé. Hy vọng bài viết mang đến bạn những điều bổ ích. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,