try-co-nghia-la-gi-trong-tieng-anh-cach-dat-cau-voi-tu-try

Try là một từ tiếng Anh được sử dụng thông dụng trong cuộc sống, bạn sẽ bắt gặp Try rất nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp, hoặc chủ đề về cuộc sống. Nhưng bạn đang thắc mắc Try to hay ing mới đúng ngữ pháp. Hãy cùng mình khám phá Try có nghĩa là gì trong tiếng Anh và cách đặt câu với từ này nhé.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Ý nghĩa của Try trong tiếng Anh là gì?

Try là một từ khá nhiều nghĩa trong tiếng Anh. Tuy nhiên, khi dịch sang tiếng Việt thì nó mang ý nghĩa thử, sự thử, làm thử...Try cũng còn biết tới là dạng từ dễ phát âm nhất trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của Try trong tiếng Anh là gì?

Cách phiên âm chuẩn của từ Try

UK  /traɪ/ 
US  /traɪ/

Cách dùng Try trong ngữ pháp tiếng Anh

  Noun (Danh Từ) Verb ( Động từ)
Try Tiếng việt: Sự thử, sự làm thử 
To try a row of equality! - Dùng thử một hàng đẳng thức!
To try it for that job - Dùng thử nó cho công việc đó đi
Thử, thử làm; toan làm, chực làm, Cố, cố gắng, cố làm
It's no use trying - Thử làm gì vô ích
He tried to persuade me - nó chực thuyết phục tôi 
Try and see - thử xem

Các nghĩa chuyên ngành của Try trong tiếng Anh là gì?

Ngành Từ Vựng Nghĩa của từ
Toán - Tin Try back

Try for
Thử lại

Tìm
Cơ - Điện tử Try Sự thử, thử (v)
Hóa học - vật liệu Try Sự cố gắng
Xây dựng Try Thử nghiệm
Kỹ thuật chung Try Dùng thử, làm thử, thí nghiệm
Kinh tế Try Biện hộ (một vụ kiện), sự thử, thí nghiệm, thử, xử, xét xử

2. Cấu trúc của Try trong ngữ pháp

  • To try after (for) - Cố gắng cho được, tìm cách để đặt được

Vd: He tries for the prize by did not get it - nó cố tranh giải nhưng không được

  • To try one's hand + at something - Lần đầu tiên thử (tay nghề, môn thể thao..)
  • To try out - thử (một cái máy); thử xem có được quần chúng thích không (vở kịch) (hoá học) tinh chế
  • To try over - thử (một khúc nhạc)
  • To try it on with someone - (thông tục) thử cái gì vào ai

Cấu trúc của Try trong ngữ pháp

3. Những từ đồng nghĩa với từ Try là gì?

Noun Verb Phrasal Verb
all one’s got, dab, effort, endeavor, essay, struggle, trial, undertaking, offer, stab, attempt, foray weigh, agonize, annoy, crucify, distress, excruciate, harass, inconvenience, irk, irritate, martyr, pain, plague, rack, strain, stress, tax, tire, torment, torture, trouble, upset assay, check, essay, examine, prove

4. Những từ trái nghĩa mà có thể bạn sẽ cần biết

Noun: abstention

Verb: abstain , delight , please

Kết bài

Trên đây là toàn bộ nội dung "Try có nghĩa là gì trong tiếng Anh? Cách đặt câu với từ Try?". Mong rằng qua bài viết này giúp bạn hiểu hơn về định nghĩa của Try hoặc cấu trúc câu trong Tiếng Anh. Chúc bạn có một ngày thật vui và hạnh phúc.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,