travel-nghia-la-gi-phan-biet-travel-journey-va-trip

Travel có lẽ không còn là một từ mới lạ đối với giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, Travel cũng có nhiều nghĩa và cách dùng. Hãy cùng tìm hiểu Travel nghĩa là gì? Phân biệt Travel - Journey và Trip? ở bài viết dưới đây nhé!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Travel nghĩa là gì?

Travel có nhiều ngữ nghĩa, tuy nhiên, nghĩa chung nhất của từ này là "Đi du lịch" hoặc di chuyển đến một nơi khác để khám phá nơi đó. Travel vừa là động từ, vừa là danh từ trong câu.

Với nghĩa là động từ

Travel /ˈtrævl/ (động từ): "to go from one place to another, especially over a long distance" - Đi du lịch.

Example:

 • I travel abroad a lot. - Tôi đi du lịch nước ngoài rất nhiều.
 • They travelled on the bus to and from work together. - Họ đi trên xe buýt đến và đi làm cùng nhau.
 • I travel 40 miles to work every day. - Tôi đi 40 km đến chỗ làm mỗi ngày.

Travel nghĩa là gì

Với nghĩa là động từ

Travel /ˈtrævl/ (danh từ): "The act or activity of travelling" - Sự đi du lịch, cuộc du hành.

Example:

 • The job involves a considerable amount of foreign travel. - Công việc liên quan đến một lượng đáng kể du lịch nước ngoài.
 • If you're going abroad, get some travel insurance. - Nếu bạn đang ra nước ngoài, hãy lấy một số bảo hiểm du lịch
 • What are your favourite time travel stories? - Câu chuyện du hành thời gian yêu thích của bạn là gì?

Travel nghĩa là gì

2. Phân biệt Travel - Trip và Jouney.

Cách dùng Travel (danh từ)

Dùng để chỉ sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác, việc thăm thú, đi đây đi đó.

Example:

 • His travels abroad provided lots of background material for the novels he wrote. - Những chuyến đi nước ngoài đã cung cấp tư liệu nền cho những tiểu thuyết của ông.

Travel thường hay xuất hiện trong danh từ ghép

Example:

 • Make sure you keep all your travel documents safely. - Hãy chắc chắn rằng bạn giữ tất cả các tài liệu du lịch của bạn một cách an toàn.

 

Cách dùng Travel

Cách dùng Journey (danh từ)

Dùng để chỉ một chuyến du lịch đơn lẻ khi muốn nói đến việc đi từ một nơi này đến một nơi khác trong thời gian dài.

Example:

 • The journey from London to Newcastle by train can now be completed in under three hours. - Hành trình từ London đến Newcastle bằng tàu hỏa hiện có thể được hoàn thành trong vòng ba giờ.

Khi nào nói về thời gian của cuộc hành trình với Journey chúng ta dùng động từ “last” và “take”

Example:

 • How long did your journey take? – Oh, it lasted forever. The journey lasted four long months. - Cuộc hành trình của bạn mất bao lâu? - Ồ, nó kéo dài mãi mãi. Cuộc hành trình kéo dài bốn tháng dài.

Cách dùng Journey

Cách dùng từ Trip (danh từ)

Chỉ hành động đi đến một vài nơi và có quay trở lại, thường được dùng khi nói đến nhiều cuộc hành trình đơn lẻ (more than one single journey).

Example:

 • I am going on a trip with my family. - Tôi sẽ đi du lịch cùng gia đình tôi.

Cách dùng Trip

Lời kết

Trên đây là thông tin về Travel nghĩa là gì? Phân biệt Travel - Journey và Trip?. Hy vọng, sau bài viết bạn sẽ biết cách sử dụng từ Travel - Journey và Trip đúng ngữ cảnh nhé!

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,