surprised-nghia-la-gi-surprised-di-voi-gioi-tu-nao

Surprise là một từ vựng rất hay bắt gặp trong giao tiếp tiếng Anh. Vậy SURPRISE nghĩa là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về định nghĩa Surprise trong tiếng Anh.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Surprise nghĩa là gì?

Cách phát âm

SURPRISE (DANH TỪ)

Theo Anh – Anh /səˈpraɪz/

Theo Anh – Mỹ /sərˈpraɪz/

Định nghĩa

Surprise trong Tiếng Anh có nghĩa là sững sốt, ngạc nhiên

Surprise nghĩa là gì?

Ví dụ:

What a nice surprise!

Quả thật là một bất ngờ thú vị!

There are few surprises in this year’s budget.

Có một vài điều bất ngờ trong ngân sách năm nay

It comes as no surprise to learn that they broke their promises.

Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng họ đã thất hứa

2. Surprise đi với giới từ nào

Surprise trong câu sẽ đi với giới từ nào nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé

Surprise đi với giới từ nào

Surprised by 

Ví dụ:

He seemed surprised by the question.

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi.

I’d a little surprised by this.

Tôi hơi ngạc nhiên vì điều này.

Surprised to

[ + to-infinitive ] 

Ví dụ:

He was surprised at the results.

Anh ấy đã rất ngạc nhiên về kết quả này

We were pleasantly surprised to find that the hotel was so comfortable.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng khách sạn rất thoải mái.

Surprised at

Ví dụ:

She is surprised at the news.

Cô ấy ngạc nhiên về tin này.

I‘d surprised at the amount of complaints I am hearing about the pace of the drama.

Tôi ngạc nhiên về số lượng những lời phàn nàn mà tôi đang nghe về nhịp độ của bộ phim.

Surprised + question word

[ + question word ] 

Ví dụ:

You’d be surprised how quickly the time passes.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Surprised for

Ví dụ

It will be surprised for the viewers.

Nó sẽ gây bất ngờ cho người xem.

She is surprised for that and called me back.

Cô ấy ngạc nhiên vì điều đó và gọi lại cho tôi.

Lời Kết

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp kiến thức bổ ích cho bạn về định nghĩa Surprise là gì đi kèm là những ví dụ cụ thể nhất. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,