review-nghia-la-gi-cach-dung-review-trong-giao-tiep

Ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến từ Review, chúng ta vẫn hay nói với nhau vu vơ rằng "review cho tớ cuốn sách này đi, review cho mình cái laptop này đi...". Tuy vậy, Review là loại từ gì, cách dùng trong câu Tiếng Anh hoàn chỉnh như thế nào vẫn gây khó khăn cho một số bạn học Tiếng Anh.

Vậy, hãy cùng tìm hiểu Review nghĩa là gì? Cách dùng Review trong giao tiếp? trong bài viết dưới đây nhé!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Review nghĩa là gì?

Trong Tiếng Anh, Review vừa là động từ, vừa là tính từ trong câu. Từ điển Oxford đã định nghĩa Review như sau:

Với vai trò là danh từ

Review /rɪˈvjuː/ (Danh từ): "An act of looking again at something you have studied or written, especially in order to prepare for an exam" - Sự xem xét lại, đánh giá lại

Example: His parole application is up for review next week. - Đơn xin tạm tha của anh ấy đã được xem xét vào tuần tới.

Review nghĩa là gì

Với vai trò là động từ

Review /rɪˈvjuː/ (Tính từ): "To write a report of a book, play, film, product, etc. in which you give your opinion of it" - xem xét, coi lại.

Example: Please rate and review your purchase on our website. - Vui lòng đánh giá và xem xét mua hàng của bạn trên trang web của chúng tôi.

Review nghĩa là gì

2. Cách sử dụng Review trong Tiếng Anh.

Cấu trúc chung: REVIEW SOMETHING

Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng Review bằng một số ví dụ dưới đây nhé!.

  • The book was favourably reviewed by most critics. - Cuốn sách đã được xem xét một cách thuận lợi bởi hầu hết các nhà phê bình.
  • James helped me review for the test. - Jonas đã giúp tôi xem xét lại bài kiểm tra.
  • After reviewing the evidence, the judge dismissed the case. - Sau khi xem xét các bằng chứng, thẩm phán đã bác bỏ vụ án.
  • You should review the document carefully before signing. - Bạn nên xem lại tài liệu một cách cẩn thận trước khi ký.
  • She has watched reviews before decide to buy this computer. - Cô đã xem các đánh giá trước khi quyết định mua máy tính này.

Lời Kết

Trên đây đã cung cấp cho bạn kiến thức về Review nghĩa là gì? Cách dùng Review trong giao tiếp?. Mong rằng sau bài viết, bạn sẽ biết cách sử dụng từ này trong giao tiếp một cách trôi chảy nhé!. 

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,