reduce-nghia-la-gi-tu-dong-va-trai-nghia-voi-reduce

Reduce là từ xuất hiện với tần suất rất nhiều trong IELTS Writing. Vậy Reduce nghĩa là gì? Có từ nào đồng nghĩa và trái nghĩa với Reduce? Hãy cùng mình khám phá qua bài viết này nha!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Định nghĩa của Reduce là gì?

Reduce là một động từ trong tiếng Anh, dịch nghĩa tiếng Việt là giảm bớt, làm cho ít đi về kích cỡ, số lượng, nhiệt độ hay sự quan trọng của vấn đề nào đó. Trong tiếng Anh thương mại, nó được hiểu với nghĩa giảm giá.

Hình ảnh chứa Reduce nghĩa là gì

Reduce nghĩa là gì?

Reduce có 2 âm tiết, là một từ dễ đọc nhưng phiên âm của nó là khác nhau:

Phiên âm Anh-Anh: /rɪˈdjuːs/

Phiên âm Anh-Mĩ: /rɪˈduːs/

Một số từ và cụm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Reduce là gì?

Reduce là từ được dùng nhiều trong IELTS, nên nó có rất nhiều từ/cụm từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
lessen
make less
bring down
decrease
take the edge off
minimize
cut off
scale down
increase
develop
enlarge
expand
extend
lengthen
raise
enhance

Ví dụ đúng ngữ pháp với Reduce

1. Do nuclear weapons really reduce the risk of war?

Dịch nghĩa là: Vũ khí hạt nhân có thực sự làm giảm nguy cơ chiến tranh hay không?

2. The first analysis is based on all 434 patients, whereas the number of patients after 2 months was reduced to less than 200.

Dịch nghĩa là: Phân tích đầu tiên dựa trên tất cả 434 bệnh nhân, trong khi số bệnh nhân sau 2 tháng giảm xuống dưới 200.

3. Women values are reduced to objects of conquest and tokens of exchange.

Dịch nghĩa là: Giá trị của phụ nữ bị giảm xuống thành đối tượng chinh phục và đồng tiền trao đổi.

4. On the one hand, payout per dollar of premium might be reduced if insurance companies believe that wealthier retirees will live longer.

Dịch nghĩa là: Mặt khác, mức chi trả cho mỗi đô la phí bảo hiểm có thể giảm xuống nếu các công ty bảo hiểm tin rằng những người nghỉ hưu giàu có hơn sẽ sống lâu hơn.

5. The retailer moved its supply base overseas to reduce costs.

Dịch nghĩa là: Nhà bán lẻ đã chuyển cơ sở cung cấp ra nước ngoài để giảm chi phí.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về nghĩa của từ Reduce cũng như các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với nó. Hi vọng mọi người sẽ bỏ túi và dùng từ này trong ngữ cảnh thích hợp. Chúc mọi người một ngày đầy năng lượng!

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,