practice-la-gi-dung-practice-sao-cho-dung-ngu-phap

Practice là một từ vựng rất thông dụng được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Vậy Practice là gì? Làm sao để sử dụng Practice một cách hợp lý?

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Định nghĩa của Practice là gì?

Practice được dịch sang tiếng Việt là thực hành, thực tiễn. Tuy nhiên, Pracrice có thể vừa là danh từ vừa là động từ tuỳ thuộc vào ngữ cảnh trong câu.

Đối với danh từ của Practice được dịch với ý nghĩa là sự thực hành, sự thực tiễn hoặc sự rèn luyện, sự luyện tập.

Trong tình huống, khi Practice (như Practise) tồn tại ở dạng động từ thì Practice được hiểu là thực hành, thực tiễn, rèn luyện, tập luyện.

2. Cách phát âm Practice là gì?

Dưới đây là hai cách phát âm Practice theo giọng Anh – Anh và Anh – Mỹ

 • /ˈpræk.tɪs/ : UK
 • /ˈpræk.tɪs/ : US

3. Cách dùng Pratice trong câu sao cho đúng?

Practice là gì và hình ảnh mô tả Practice

3.1. Một số cụm từ Practice

Một số cụm từ Practice mà bạn có thể thường gặp như sau:

In practice: trong thực hành, trong thực tiễn

 • Ví dụ: It seemed like a good idea before we started, but in practice it was a disater.
 • Dịch nghĩa: Đây có vẻ là một ý kiến hay trước khi chúng ta bắt đầu, nhưng trong thực tiễn đây là một thảm hoạ.

to put (into) practice: đưa vào thực hành

 • Ví dụ: How do you intend to put the proposals into practice, Mohamed?
 • Dịch nghĩa: Bạn định làm thế nào để đưa sự đề xuất thành thực hành, Mohamed?

Common practice: Phong tục tập quán, giá thống nhất

 • Ví dụ: It was commom practice for families to attend church together.
 • Dịch nghĩa: Đây là phong tục tập quán cho gia đình cùng nhau đến nhà thờ.

Standard practice: Quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn

 • Ví dụ: This machine has a standard practice.
 • Dịch nghĩa: Chiếc máy này có quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn.

3.2. Sau Practice là gì?

Sau Practice là gì và hình ảnh mô tả về sau Practice

Chắc hẳn đến nay vẫn còn nhiều bạn vẫn đang băn khoăn rằng Practice + to Verb hay V-ing. Sau Practice, ta có thể thêm cả to Verb hoặc V-ing, nhưng với mỗi cách thêm khác nhau, nghĩa của câu cũng sẽ khác nhau.

Practice + to Verb: thực hành, luyện tập để làm một việc gì đó

 • Ví dụ: He practices to join in the competition this month.
 • Dịch nghĩa: Anh ấy luyện tập để tham dự vào cuộc thi tháng này.

Practice + V-ing: thực hành, luyện tập một việc gì đó

 • Ví dụ: She practices speaking English for IELTS test.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy luyện tập nói tiếng anh cho kỳ thi IELTS.

Lời kết

Bài viết trên đây là toàn bộ nội dung về Practice là gì và một số cách dùng Practice trong tiếng Anh. Chúc các bạn sẽ có thêm những kiến thức bổ ích cho mình. Hy vọng các bạn có thể áp dụng một cách hiệu quả!

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,