leadership-nghia-la-gi-su-dung-trong-tieng-anh-nhu-the-nao

Leadership là một từ vựng không còn xa lạ với người học Tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng từ này đúng ngữ cảnh. Vậy hãy cùng tìm hiểu Leadership nghĩa là gì? Sử dụng trong Tiếng Anh như thế nào? ở bài viết dưới đây nhé!.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Leadership nghĩa là gì?

Theo từ điển Oxford, Leadership được định nghĩa như sau:

Leadership /ˈliːdərʃɪp/ (danh từ): "the state or position of being a leader" - khả năng lãnh đạo

Example:

  • Who will take over the leadership of the club? - Ai sẽ tiếp quản sự lãnh đạo của câu lạc bộ?
  • What the company lacks is leadership. - Những gì công ty thiếu là lãnh đạo.

Learship /ˈliːdərʃɪp/ (danh từ): "the ability to be a leader or the qualities a good leader should have" - Phẩm chất lãnh đạo.

Example:

  • They called on the United State to show greater leadership in the fight against international terrorism. - Họ kêu gọi Hoa Kỳ thể hiện sự lãnh đạo lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.
  • Many in the party have criticized his lack of leadership. - Nhiều người trong bữa tiệc đã chỉ trích sự thiếu lãnh đạo của ông.

Leadership nghĩa là gì

2. Cách sử dụng Leadership trong câu?

Leadership được sử dụng để chỉ khả năng, phẩm chất lãnh đạo của một cá nhân hay tổ chức, nhờ khả năng của họ mà công việc sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Một số ví dụ minh họa về cách sử dụng Leadership trong câu:

  • The report singled out the quality of teaching, leadership and management within the school. - Báo cáo đã chỉ ra chất lượng giảng dạy, lãnh đạo và quản lý trong trường.
  • But at the same time he wanted leaders to exercise strong moral leadership. - Nhưng đồng thời, ông muốn các nhà lãnh đạo thực hiện sự lãnh đạo đạo đức mạnh mẽ.
  • We were a very young team that needed some veteran leadership. - Chúng tôi là một đội rất trẻ cần một số lãnh đạo kỳ cựu.

Cách sử dụng Leadership trong câu

Lời kết

Trên đây là bài viết về Leadership nghĩa là gì? Sử dụng trong Tiếng Anh như thế nào?. Hy vọng, sau bài viết, bạn sẽ học thêm được định nghĩa cũng như cách sử dụng từ Leadership trong câu trong cho đúng ngữ cảnh.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,