immediately-la-gi-cach-su-dung-tu-immerdiately

Bài viết dưới đây bao gồm: Định nghĩa Immediately là gì trong tiếng Anh? Phiên âm, một số từ liên quan, cách sử dụng và ví dụ của Immediately. Cùng chúng mình tìm hiểu nhé.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Immediately là gì

1. Immediately là gì?

Phiên âm của Immediately nghĩa là  /ɪˈmiː.di.ət.li/

Trạng từ Immediately nghĩa là: ngay lập tức, tức thì, một cách trực tiếp, liền khi có thể...

Vd: I need to see you immediately! (Tôi cần gặp bạn ngay lập tức!)

Vd: Tell me immediately you have the news. (Báo tôi ngay lập tức khi anh có tin gì mới.)

Vd: We really ought to leave immediately. (Chúng ta thực sự nên rời đi ngay lập tức.)

Vd: Vd: We really ought to leave immediately. (Chúng ta thực sự nên rời đi ngay lập tức.)

2. Một số từ liên quan và cách dùng

Những từ liên quan với Immediately:

  • At the momment
  • Directly
  • Now

Cách dùng:

  • Trong tiếng Anh, Immediately Direcly được dùng phổ biến với nghĩa Ngay khi (as soon as).

Vd: Immdediately I walked in the door, I saw him there. (Ngay khi tôi bước vào, tôi đã thấy anh ấy ở đó.)

  • Sự khác biệt giữa ImmediatelyNowImmediately chỉ có thể được sử dụng để sửa đổi một động từ.

Vd: Bạn không thể nói: "what are you doing immediately?", Nhưng bạn có thể nói "what are you doing now?" 
Cùng như bạn có thể nói "I immediately replied to him.", nhưng bạn không thể dùng "I now replied to him."

3. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Immediately

Từ đồng nghĩa Immediately now, right now, soon, away, at the drop, righ away, at the moment, on the double….
Từ trái nghĩa Immediately eventually , later , never , after a while , by and by , hereafter...

Kết Bài

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình, đến đây cũng phần kết của bài viết "Định nghĩa Immediately là gì? Cách sử dụng từ Immerdiately.". Mong là bài viết này giúp ích được cho bạn. Hẹn gặp bạn trong những bài viết sắp tới.

Kết bài của bài viết "Định nghĩa Immediately là gì? Cách sử dụng từ Immerdiately "

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,