Học Tiếng Anh 2022-07-01 09:29:52

Empty nghĩa là gì? Dùng Empty đúng ngữ pháp

empty-nghia-la-gi-dung-empty-dung-ngu-phap

Empty là từ tiếng Anh có rất nhiều nghĩa. Vậy mọi người đã hiểu rõ Empty nghĩa là gì chưa? Làm thế nào để dùng từ này đúng ngữ pháp? Hãy cùng mình khám phá qua bài viết này nhé!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Định nghĩa của Empty là gì?

Empty là một từ có nhiều hình thức và nhiều nghĩa khác nhau. Khi là tính từ, Empty mang nghĩa trống rỗng, trống không. Nó còn có nghĩa là không chân thành hoặc không có ý nghĩa gì. Ở hình thức danh từ, Empty có nghĩa là sự trống rỗng. Ngoài ra, Empty có nghĩa là đổ ra, trút ra khi mang chức năng động từ.

Hình ảnh chứa Empty nghĩa là gì

Empty nghĩa là gì?

Empty có 2 âm tiết, trọng âm ở âm đầu tiên. Phiên âm của từ này ở tiếng Anh-Anh và Anh-Mĩ là giống nhau: /ˈempti/

Một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Empty là gì?

Hình thức từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
Tính từ blank, unfilled full, filled
Danh từ exhaustion virgo
Động từ clear, remove hold, keep

Dùng Empty thế nào cho đúng ngữ pháp?

1. I emptied the closet and put my belongings into the black case.

Dịch nghĩa là: Tôi dọn sạch tủ quần áo và cất đồ đạc của mình vào hộp đen.

2. Taken together, the low wages, insecure employment, and absence of protection and promotion emptied the concept of labor history of any cumulative content.

Dịch nghĩa là: Tổng hợp lại, mức lương thấp, việc làm không đảm bảo, và không có sự bảo vệ và thăng tiến đã làm trống rỗng khái niệm lịch sử lao động của bất kỳ nội dung tích lũy nào.

3. Don't forget to recycle the empties!

Dịch nghĩa là: Nhớ tái chế mấy cái chai rỗng đấy!

4. Once children made a selection, the experimenter recorded their response, emptied the bucket, and allowed children to play with both objects for approximately 30 seconds.

Dịch nghĩa là: Sau khi trẻ thực hiện lựa chọn, người thử nghiệm ghi lại phản ứng của chúng, làm trống thùng và cho phép trẻ chơi với cả hai đồ vật trong khoảng 30 giây.

5. A lot of the players are running on empty and deserve a good rest.

Dịch nghĩa là: Rất nhiều cầu thủ đã kiệt sức và xứng đáng được nghỉ ngơi tốt.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất tần tật về "Empty nghĩa là gì? Dùng Empty thế nào cho đúng ngữ pháp". Hi vọng các bạn phân biệt được các nghĩa và dùng từ này trong ngữ cảnh thích hợp. Chúc mọi người một ngày an yên.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,