Học Tiếng Anh 2022-06-27 16:41:05

Efficient là gì? Thuật ngữ về Efficient

efficient-la-gi-thuat-ngu-ve-efficient

Effect là một từ khả thông dụng trong tiếng anh mang nghĩa là hiệu quả, vậy tính từ của effect. Efficient nghĩa là gì? Bài viết đưới đây sẽ giải thích nghĩa của Efficient, và một số cụm từ liên quan tới effecient.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Ảnh minh họa "Efficient là gì?"

1. Efficient là gì?

Phiên âm của efficient /i'fiʃənt/

Efficient là tính từ, có nghĩa là:

  • Có ích, hữu ích
  • Hiệu lực, có hiệu quả
  • Có năng lực, có khả năng
  • Có năng suất cao, có hiệu suất cao

Vd: We need someone really efficient who can organize the office and make it run smoothly. - Phiên dịch: Chúng tôi cần một người có năng lực, người có thể tổ chức văn phòng và làm cho nó hoạt động trơn tru.

2. Những từ liên quan Efficient

Từ đồng nghĩa Efficient

Able, accomplished, active, adapted, adequate, apt, businesslike, capable, clever, competent....

Từ trái nghĩa Efficient

Helpless, impotent, incompetent, ineffective, inefficient, powerless, unable, weak...

3. Phân biệt Efficient và Effective trong tiếng Anh

Cả 2 tính từ nhìn có vẻ giống nhau ở vế đầu tuy nhiên 2 từ này được dùng trong hoàng cảnh và trường hợp khác nhau. Với Efficient có nghĩa là "có năng lực, có hiệu quả...." còn Effective mang nghĩa "có kết quả". Sự khác biệt trong cách dùng của 2 từ là:

  • Efficient là thực hiện công việc bằng cách tốt nhất với phương pháp và thời gian tối thiếu để hoàn thành tốt mục tiêu để ra
  • Effective có thể hiểu là làm việc có kết quả mà không quan trọng thời gian hay cách làm việc như thế nào.

Ảnh minh họa "Phân biệt Efficient và Effective"

4. Thuật ngữ về Efficient

4.1 Efficient market hypothesis

Efficient market hypothesis nghĩa là giả thuyết thị trường hiệu quả là một giả thuyết của lý thuyết tài chính khẳng định rằng các thị trường tài chính là hiệu quả, rằng giá của chứng khoán trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, phản ánh đầy đủ mọi thông tin đã biết.

4.2 Efficient scale

Efficient scale mang nghĩa quy mô hiệu quả tối thiểu

Trong tổ chức công nghiệp, quy mô hiệu quả tối thiểu hoặc quy mô sản xuất hiệu quả là điểm thấp nhất mà nhà máy có thể sản xuất sao cho giảm thiểu chi phí trung bình dài hạn.

4.3 Efficient frontier (EF)

Efficient frontier mang nghĩa đường biên hiệu quả là đường biểu diễn tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận kì vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho mức lợi nhuận dự kiến nhất định.

4.4 Energy efficiency

Xuất hiện trong khá nhiều các tài liệu nghiên cứu về ngành năng lượng, energy efficiency là sử dụng năng lượng hiệu quả hay hiệu quả năng lượng là những mục tiêu làm giảm lượng năng lượng cần thiết cung cấp cho các sản phẩm, dịch vụ, giúp năng lượng được sử dụng có ích cũng như hạn chế tối đa những hao phí năng lượng không cần thiết có thể xảy ra.

Kết Bài

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình, đến đây cũng phần kết của bài viết "Efficient là gì? Thuật ngữ về Efficient". Mong là bài viết này giúp ích được cho bạn. Hẹn gặp bạn trong những bài viết sắp tới.

Kết bài của bài viết "Efficient là gì? Thuật ngữ về Efficient."

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,