delivery-nghia-la-gi-dat-cau-voi-delivery-sao-cho-dung-ngu-phap

Delivery là một từ rất phổ biến, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID 19 lan rộng khắp thế giới. Vậy thì các bạn đã hiểu rõ Delivery nghĩa là gì chưa? Làm thế nào để đặt câu với Delivery đúng ngữ pháp? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Định nghĩa của Delivery trong tiếng Việt là gì?

Delivery là một danh từ tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là sự vận chuyển, sự giao hàng, sự cung cấp. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là cách đọc, cách nói. Hiện nay, cụm từ Cash On Delivery (COD) thường xuyên được dùng khi đặt hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử, với nghĩa tiếng Việt là thanh toán khi nhận hàng.

Hình ảnh chứa Delivery nghĩa là gì

Delivery nghĩa là gì?

Delivery khá khó đọc với 4 âm tiết, có trọng âm nằm ở âm thứ 2. Từ này có phiên âm ở tiếng Anh-Anh và Anh-Mĩ giống nhau: /dɪˈlɪvəri/.

Một số từ đồng nghĩa với Delivery

Nghĩa của Delivery Từ đồng nghĩa với Delivery
Sự vận chuyển Distribution, Shipment, Transmission
Cách đọc Pronunciation, Diction, Vocalization

Một số ví dụ đặt câu với Delivery là gì?

1. Nevertheless, the service guarantees next-day delivery.

Dịch nghĩa là: Dịch vụ đảm bảo giao hàng vào ngày hôm sau.

2. In a result, digital content delivery, especially music and video, is big business.

Dịch nghĩa là: Do đó, phân phối nội dung kỹ thuật số, đặc biệt là âm nhạc và video, là một lĩnh vực kinh doanh lớn.

3. Therefore, in conclusion, the creation, and delivery of an integrated social policy on aging rest on three crucial dimensions.

Dịch nghĩa là: Do đó, kết luận rằng, việc xây dựng và cung cấp một chính sách xã hội tổng hợp về nghỉ hưu của người già dựa trên ba khía cạnh quan trọng.

4. However, economic progress and delivery of social services, such as healthcare and education, also depend on the success of the efforts to curb rampant corruption.

Dịch nghĩa là: Tuy nhiên, phát triển kinh tế và việc cung cấp các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như y tế và giáo dục, cũng phụ thuộc vào sự thành công của các nỗ lực kiềm chế tham nhũng tràn lan.

5. In addition, you can pay for the rug on delivery.

Dịch nghĩa là: Bạn có thể thanh toán cho tấm thảm khi giao hàng.

6. Unfortunately, this beautiful poetry was ruined by her poor delivery.

Dịch nghĩa là: Không may là cách đọc của cô ta đã hủy hoại bài thơ đẹp đẽ này.

Kết luận

Vậy là qua bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tất tần tật về từ Delivery. Hi vọng các bạn bỏ túi và dùng nó trong những ngữ cảnh phủ hợp. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,