contact-nghia-la-gi-mot-so-tu-dong-nghia-va-trai-nghia-voi-contact

Trong cuộc sống hằng ngày, mọi người thường xuyên nghe được từ Contact. Vậy Contact nghĩa là gì? Contact có từ đồng nghĩa và trái nghĩa gì? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Định nghĩa của Contact là gì?

Contact là một động từ trong tiếng Anh, trong tiếng Việt mang nghĩa là liên lạc. Ngoài ra, với vai trò danh từ, Contact có nghĩa là sự tiếp xúc, sự va chạm. Trong công việc, Contact được sử dụng để nói về thông tin liên lạc của một cá nhân nào đó.

Hình ảnh chứa Contact nghĩa là gì

Contact nghĩa là gì?

Phiên âm của Contact ở tiếng Anh-Anh: /ˈkɒntækt/

Phiên âm của Contact ở tiếng Anh-Mĩ: /ˈkɑːntækt/

Một số từ và cụm từ đồng và trái nghĩa với Contact mà có thể bạn chưa biết

Contact là một trong những từ có nhiều nghĩa trong tiếng Anh

Vai trò của từ Nghĩa của từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
Động từ Liên lạc communicate with
get in touch with
approach
leave
depart
Danh từ Sự tiếp xúc connection
touch
avoidance

Ví dụ đúng ngữ pháp với Contact là gì?

1. However, there isn't enough contact between teachers and parents.

Dịch nghĩa là: Tuy nhiên, không có đủ liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh.

2. I've been busy at home and have hardly had any contact with the outside world.

Dịch nghĩa là: Tôi quá bận việc ở nhà và hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

3. The HR department keeps the contact details of all members of staff.

Dịch nghĩa là: Bộ phận nhân sự giữ mọi thông tin liên lạc của nhân viên.

4. Under the new code, shareholders will have a senior non-executive director, aside from the chairman, who will act as their point of contact on the board.

Dịch nghĩa là: Theo quy định mới, các cổ đông sẽ có một giám đốc cấp cao không điều hành, ngoài chủ tịch thì sẽ là người đóng vai trò đầu mối liên hệ của họ trong hội đồng quản trị.

5. Experience has taught me the best way to make a good first impression is to make contact with as many people in the organization as you can.

Dịch nghĩa là: Kinh nghiệm cho tôi biết cách tốt nhất để tạo ấn tượng tốt ban đầu là tiếp xúc với càng nhiều người trong công ty càng tốt.

6. My face-to-face contacts outside of the office had been mostly hotel clerks, policemen, and waitresses.

Dịch nghĩa là: Những người tiếp xúc trực tiếp với tôi bên ngoài văn phòng chủ yếu là thư ký khách sạn, cảnh sát và nữ phục vụ.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu định nghĩa Contact là gì và cách dùng của nó. Hi vọng các bạn bỏ túi và dùng từ ngữ này trong ngữ cảnh thích hợp. Chúc mọi người một ngày an yên.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,