comment-nghia-la-gi-cau-truc-va-cach-dung-comment-trong-tieng-anh

Comment là một từ vựng Tiếng Anh thông dụng và vô cùng thân thuộc với các bạn trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, để sử dụng từ này một cách thông thạo trong Tiếng Anh thì lại gây khó khăn cho rất nhiều bạn học. Hãy cùng tìm hiểu Comment nghĩa là gì? Cấu trúc và cách dùng Comment trong Tiếng Anh.

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Comment nghĩa là gì?

Theo từ điển Oxford, Comment được định nghĩa như sau:

Comment /ˈkɑːment/ (Verb): "to express an opinion about something" - Bình luận, nhận xét.

Example:

  • He refused to comment until after the trial. - Anh ta từ chối bình luận cho đến sau khi dùng thử
  • I don't feel I can comment on their decision. - Tôi không cảm thấy mình có thể bình luận về quyết định của họ.

Comment /ˈkɑːment/ (Noun): "something that you say or write that gives an opinion on or explains somebody/something". - Lời bình luận, lời chú giải.

Example:

  • Have you any comment to make about the cause of the disaster? - Bạn có bất kỳ bình luận nào để đưa ra nguyên nhân của thảm họa?
  • She made helpful comments on my work. - Cô ấy đã đưa ra những bình luận hữu ích về công việc của tôi.

Comment nghĩa là gì

2. Cách dùng Comment trong Ngữ Pháp.

Cấu trúc 1

COMMENT ABOUT SOMETHING: Bình luận về một điều gì đó

Example:

  • She declined to comment about the current situation in the party. - Cô từ chối bình luận về tình hình hiện tại trong bữa tiệc.

Cấu trúc 2

COMMENT (TO SOMEBODY) THAT....: Nhận xét với ai về điều gì

Example:

  • A spokesperson commented that levels of carbon dioxide were very high. - Một phát ngôn viên nhận xét rằng mức độ của carbon dioxide rất cao.
  • A passing student commented to his friend, ‘Isn't that an interesting scene?. - Một sinh viên đi qua đã nhận xét với bạn mình, đó không phải là một cảnh thú vị?

Cấu trúc 3

COMMENT ON SOMETHING: Nhận xét dựa trên cái gì

Example:

  • We were in groups for the conference and had to discuss and comment on various things. - Chúng tôi đã tham gia các nhóm cho hội nghị và phải thảo luận và bình luận về những điều khác nhau.
  • They will comment on everything you say and give you their opinion. - Họ sẽ bình luận về tất cả những gì bạn nói và cho bạn ý kiến ​​của họ.

Cách dùng Comment trong Tiếng Anh

Lời kết 

Trên đây là bài viết về Comment nghĩa là gì? Cấu trúc và cách dùng Comment trong Tiếng Anh. Mong rằng sau bài viết, bạn sẽ biết cách sử dụng từ Comment một cách "trơn tru" trong giao tiếp hằng ngày.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,