chinese-movie

张翰新剧《东八区的先生们 》,又叫《东八区的猪油渣们》,​​​槽点过于密集,从扯内衣到摸胸,不知道的还以为掉进了油锅里

感谢张翰,让我们看见了油田直男的魅力瞬间,建议把他出口到欧洲,那里正好缺油 ​​​

来自微博

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,