ban-do-nuoc-my-hoa-ky-va-cac-tieu-bang-nam-2022

Nước Mỹ rộng lớn có nhiều tiểu bang nên rất khó khi tìm kiếm thông tin của từng vùng miền. Bản đồ nước Mỹ sẽ giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới và địa hình Hoa Kỳ một cách nhanh chóng nhất. Hãy xem ngay bài viết này nhé!

Sơ lược về nước Mỹ

Nước Mỹ hay Hoa Kỳ được thành lập 4/7/1776 và được  chia ra thành 4 phần: Đông Bắc, Tây, Nam và Trung Mỹ. Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ là ông Joe Biden, Thủ đô là Washington, D.C với Thành phố New York lớn nhất. Đây là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang thuộc châu Mỹ. Quốc gia này nằm tại Tây Bán cầu, lãnh thổ bao gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang (trong đó có 48 tiểu bang lục địa). Vị trí tiếp giáp của nước Mỹ trên bản đồ như sau:

  • Phía Tây giáp Thái Bình Dương 
  • Phía Đông giáp Đại Tây Dương,
  • Phía bắc giáp Canada
  • Phía nam giáp Mexico.
Bản đồ vị trí nước mỹ ở trên bản đồ thế giới

Bản đồ vị trí nước mỹ ở trên bản đồ thế giới

Một số thông tin khác về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Với 9,8 triệu km² và hơn 331 triệu người, Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ ba về tổng diện tích cũng như đứng thứ ba về quy mô dân số. Hoa Kỳ không có sắc tộc chính thống hay đại diện mà hoàn toàn là quốc gia của người nhập cư, đây là quốc gia đa dạng chủng tộc và văn hóa nhất trên thế giới do kết quả của những cuộc di dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu.

Hoa Kỳ được thành lập với 13 thuộc địa của Đế quốc Anh nằm dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Sau khi tự tuyên bố trở thành các tiểu quốc độc lập, 13 cựu thuộc địa đưa ra tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 và đánh bại người Anh trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, đây là cuộc chiến tranh thuộc địa giành độc lập thành công đầu tiên trong lịch sử.

Bản đồ nước Mỹ phóng to năm 2022

Bản đồ nước Mỹ

1. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ nước Mỹ

2. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ nước Mỹ

3. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ nước Mỹ

4. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ múi giờ ở nước Mỹ

5. Bản đồ múi giờ ở nước Mỹ

Bản đồ nước Mỹ

6. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ nước Mỹ

7. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ nước Mỹ

8. Bản đồ nước Mỹ

Bản đồ địa hình của lục địa Hoa Kỳ năm 2022

9. Bản đồ địa hình của lục địa Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ khổ lớn các vùng khí hậu của nước Mỹ lục địa

10. Bản đồ khổ lớn các vùng khí hậu của nước Mỹ lục địa

Bản đồ các nhóm sắc tộc lớn nhất

11. Bản đồ các nhóm sắc tộc lớn nhất

Bản đồ giao thông tại Hoa Kỳ

12. Bản đồ giao thông tại Hoa Kỳ

Bản đồ nhân khẩu học tại Hoa Kỳ

13. Bản đồ nhân khẩu học tại Hoa Kỳ

Bản đồ thu nhập bình quân tại nước Mỹ

14. Bản đồ thu nhập bình quân tại nước Mỹ

Bản đồ các bang nước Mỹ

Bản đồ các Bang Nước Mỹ

Bản đồ các Bang Nước Mỹ

Bản đồ của 50 tiểu bang tại nước Mỹ

1. California

Bản đồ bang California của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang California của Hoa Kỳ năm 2022

2. Florida

Bản đồ tiểu bang Floria của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Floria của Hoa Kỳ năm 2022

3. Texas

Bản đồ bang Texas của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Texas của Hoa Kỳ năm 2022

4. Hawaii

Bản đồ tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ năm 2022

5. New Jersey

Bản đồ bang New Jersey của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang New Jersey của Hoa Kỳ năm 2022

6. Arizona

Bản đồ tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ năm 2022

7. Pennsylvania

Bản đồ bang Pennsylvania của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Pennsylvania của Hoa Kỳ năm 2022

8. North Carolina

Bản đồ tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ năm 2022

9. Georgia

Bản đồ bang Georgia của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Georgia của Hoa Kỳ năm 2022

10. Colorado

Bản đồ tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ năm 2022

11. Michigan

Bản đồ bang Michigan của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Michigan của Hoa Kỳ năm 2022

12. Massachusetts

Bản đồ tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ năm 2022

13. Virginia

Bản đồ bang Virginia của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Virginia của Hoa Kỳ năm 2022

14. Illinois

Bản đồ tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ năm 2022

15. Ohio

Bản đồ bang Ohio của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Ohio của Hoa Kỳ năm 2022

16. Alaska

Bản đồ tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ năm 2022

17. Alabama

Bản đồ bang Alabama của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Alabama của Hoa Kỳ năm 2022

18. New York

Bản đồ tiểu bang New York của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang New York của Hoa Kỳ năm 2022

19. Washington

Bản đồ bang Washington của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Washington của Hoa Kỳ năm 2022

20. Tennessee

Bản đồ tiểu bang Tennessee của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Tennessee của Hoa Kỳ năm 2022

21. Minnesota

Bản đồ bang Minnesota của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Minnesota của Hoa Kỳ năm 2022

22. Maryland

Bản đồ tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ năm 2022

23. Oregon

Bản đồ bang Oregon của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Oregon của Hoa Kỳ năm 2022

24. South Carolina

Bản đồ tiểu bang Nam Carolina của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Nam Carolina của Hoa Kỳ năm 2022

25. Wisconsin

Bản đồ bang Wisconsin của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Wisconsin của Hoa Kỳ năm 2022

26. Missouri

Bản đồ tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ năm 2022

27. Utah

Bản đồ bang Utah của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Utah của Hoa Kỳ năm 2022

28. Indiana

Bản đồ tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ năm 2022

29. Louisiana

Bản đồ bang Louisiana của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Louisiana của Hoa Kỳ năm 2022

30. Connecticut

Bản đồ tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ năm 2022

31. Kentucky

Bản đồ bang Kentucky của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Kentucky của Hoa Kỳ năm 2022

32. Oklahoma

Bản đồ tiểu bang Oklahoma của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Oklahoma của Hoa Kỳ năm 2022

33. Nevada

Bản đồ bang Nevada của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Nevada của Hoa Kỳ năm 2022

34. Maine

Bản đồ tiểu bang Maine của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Maine của Hoa Kỳ năm 2022

35. Montana

Bản đồ bang Montana của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Montana của Hoa Kỳ năm 2022

36. Mississippi

Bản đồ tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ năm 2022

37. New Mexico

Bản đồ bang New Mexico của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang New Mexico của Hoa Kỳ năm 2022

38. Lowa

Bản đồ tiểu bang Lowa của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Lowa của Hoa Kỳ năm 2022

39. Rhode Island

Bản đồ bang Rhode Island của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Rhode Island của Hoa Kỳ năm 2022

40. Kansas

Bản đồ tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ năm 2022

41. Nebraska

Bản đồ bang Nebraska của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Nebraska của Hoa Kỳ năm 2022

42. Wyoming

Bản đồ tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ năm 2022

43. Arkansas

Bản đồ bang Arkansas của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Arkansas của Hoa Kỳ năm 2022

44. Vermont

Bản đồ tiểu bang Vermont của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang Vermont của Hoa Kỳ năm 2022

45. Delaware

Bản đồ bang Delaware của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Delaware của Hoa Kỳ năm 2022

46. West Virginia

Bản đồ bang West Virginia của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang West Virginia của Hoa Kỳ năm 2022

47. Idaho

Bản đồ bang Idaho của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang Idaho của Hoa Kỳ năm 2022

48. South Dakota

Bản đồ tiểu bang South Dakota của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang South Dakota của Hoa Kỳ năm 2022

49. New Hampshire

Bản đồ bang New Hampshire của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ bang New Hampshire của Hoa Kỳ năm 2022

50. North Dakota

Bản đồ tiểu bang North Dakota của Hoa Kỳ năm 2022

Bản đồ tiểu bang North Dakota của Hoa Kỳ năm 2022

Trên đây là bài viết "Bản đồ nước Mỹ (Hoa Kỳ) và các tiểu bang năm 2022". Hi vọng các bạn có được thông tin bổ ích về đất nước cường quốc này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc mọi người một ngày an yên.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,