addicted-nghia-la-gi-cach-dung-dung-ngu-phap-voi-addicted

Addicted là từ nghe có vẻ mang hướng tiêu cực. Vậy các bạn đã hiểu rõ Addicted nghĩa là gì chưa? Cách dùng đúng ngữ pháp với Addicted là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nha!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Addicted nghĩa là gì?

Addicted là một tính từ tiếng Anh, dịch nghĩa tiếng Việt là nghiện một thứ gì đó. Theo nghĩa tích cực hơn, Addicted mang nghĩa ưa thích điều gì đến mức say mê. Nghĩa khác ít được dùng hơn của Addicted là chăm học.

Hình ảnh chứa Addicted nghĩa là gì

Addicted nghĩa là gì?

Addicted có 3 âm tiết, tuy nhiên nó khá dễ phát âm. Phiên âm của từ này trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mĩ là giống nhau: /əˈdɪktɪd/

Một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Addicted

Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
absorbed, accustomed, dependent independent, opposed, disinclined

Cách dùng đúng ngữ pháp với Addicted là gì?

1. The treatment for people addicted to tranquillizers includes training in stress management and relaxation techniques.

Dịch nghĩa là: Việc điều trị cho những người nghiện thuốc an thần bao gồm những bài giảng về quản lý căng thẳng và thư giãn.

2. A lot of people nowadays have become addicted to the internet.

Dịch nghĩa là: Rất nhiều người ngày nay đã trở nên nghiện internet.

3. He's addicted to coffee and cannot do anything in the morning until he's had some.

Dịch nghĩa là: Anh ấy nghiện cà phê và không thể làm bất cứ việc gì vào buổi sáng cho đến khi anh ấy uống một ít.

4. Interviews were conducted with addicted parents and, where consent was provided, also with their children, spouses, and other first-degree relatives.

Dịch nghĩa là: Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với các bậc cha mẹ nghiện ngập và có sự đồng ý của họ, cả với con cái, vợ / chồng và những người thân cấp một khác của họ.

5. Philosophy, at least, was henceforth addicted to this criticism and it cannot protect itself from it without forfeiting its own nature.

Dịch nghĩa là: Triết học, ít nhất, từ đó trở nên nghiện sự chỉ trích này và nó không thể tự bảo vệ mình khỏi nó nếu không đánh mất bản chất của chính nó.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất tần tật về "Addicted nghĩa là gì? Cách dùng đúng ngữ pháp với Addicted". Hi vọng các bạn sẽ học được từ vựng này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,