thua-phat-lai-la-ai-ho-se-lam-nhung-cong-viec-gi

Ngày nay, chắc hẳn vẫn còn nhiều người khá xa lại với cụm từ Thừa phát lại. Vậy Thừa phát lại là ai? Thừa phát lại sẽ làm những công việc như thế nào?

1. Thừa phát lại là ai?

Họ là những người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để làm một số công việc như tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan, trong đó:

 • Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, tài liệu, hồ sơ do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Nhà nước.
 • Vi bằng là những văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi thực hiện do Thừa phát lại chứng kiến trực tiếp, được lập dựa trên yêu cầu của cá nhân, cơ quan và tổ chức theo quy định.

Thừa phát lại là ai và công việc của thừa phát lại là gì?

2. Công việc của thừa phát lại là gì?

Một số công việc mà thừa phát lại được làm như sau:

 • Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.
 • Dựa trên yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức để lập vi bằng.
 • Theo yêu cầu của đương sự và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, thừa phát lại có thể xác minh điều kiện thi hành án.
 • Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án theo yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, những yêu cầu này vẫn phải tuân theo quy định.

3. Thừa phát lại có thể làm những công việc của công chứng, luật sư không?

Luật về thừa phát lại

Dưới đây là một số việc mà Thừa phát lại không có quyền để thực hiện:

 • Tiết lộ những thông tin về công việc mình đang làm, trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.
 • Sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
 • Yêu cầu thêm những khoản lợi ích vật chất không có trong hợp đồng.
 • Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.
 • Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận bất cứ công việc gì liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân cũng như người thân của mình.
 • Những công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, Thừa phát lại không có quyền làm những công việc như công chứng, chứng thực cũng như kiêm nhiệm hành nghề công chứng viên, luật sự.

Lời kết

Bài viết trên đây là toàn bộ tổng quan về công việc Thừa phát lại. Hy vọng các bạn sẽ có thêm những kiến thức về ngành nghề này!


 

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,