protect-nghia-la-gi-tu-dong-va-trai-nghia-voi-protect

Trong khi học tiếng Anh, từ Protect xuất hiện với tần suất rất nhiều. Vậy Protect có nghĩa là gì? Protect đồng nghĩa hay trái nghĩa với từ nào? Hãy cùng mình khám phá qua bài viết này nhé!

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

Nghĩa của Protect trong tiếng Việt là gì?

Protect là một động từ tiếng Anh, dịch nghĩa tiếng Việt là bảo vệ, che chở. Ngoài ra, Protect còn có nghĩa là canh giữ thứ gì hay ai đó. Trong một số trường hợp, các bạn có thể hiểu Protect nghĩa là phòng ngừa.

Hình ảnh chứa Protect nghĩa là gì

Protect nghĩa là gì?

Protect có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm đầu tiên. Phiên âm của từ này trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mĩ là giống nhau: /prəˈtekt/

Một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Protect là gì?

Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
take care of
cover
shelter
keep
prevent
endanger
harm
hurt
injure
ignore

Ví dụ đúng ngữ pháp với Protect

1. Patients' names have been changed to protect their privacy.

Dịch nghĩa là: Tên của bệnh nhân đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư của họ.

2. A majority of Democrats believe that such regulations protect the public.

Dịch nghĩa là: Đa số đảng viên Dân chủ tin rằng các quy định như vậy bảo vệ công chúng.

3. The plant is protected under the Wildlife and Countryside Act.

Dịch nghĩa là: Nhà máy được bảo vệ theo Đạo luật Động vật Hoang dã và Nông thôn.

4. The precursor to having one's integrity protected (embodied by the requirement of one's consent) is the capacity to exercise will, make choices, and communicate desires.

Dịch nghĩa là: Tiền đề để có được sự toàn vẹn của một người được bảo vệ (thể hiện bằng yêu cầu về sự đồng ý của một người) là khả năng thực hiện ý chí, lựa chọn và truyền đạt mong muốn.

5. Being "fair" was feasible for such owners if the universal enforcement of the union contract protected them from non-union competition.

Dịch nghĩa là: Việc trở nên "công bằng" là khả thi đối với những chủ sở hữu như vậy nếu việc thực thi toàn diện hợp đồng công đoàn bảo vệ họ khỏi sự cạnh tranh ngoài công đoàn.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về "Protect nghĩa là gì? Từ đồng và trái nghĩa với Protect". Hi vọng các bạn học được từ này và dùng nó trong ngữ cảnh phù hợp. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,