recommend-nghia-la-gi-cau-truc-recommend-thong-dung-trong-tieng-anh

Recommend là một từ vựng thông dụng, được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh. Tuy nhiên, cách sử dụng Recommend đúng cấu trúc lại tương đối phức tạp. Vậy hãy cùng ôn tập lại Recommend nghĩa là gì? Cấu trúc Recommend thông dụng trong Tiếng Anh?

Khoá học tiếng Anh Sale off 80% Ưu đãi
Unica logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
ELSA logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Monkey Junuir logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ucan logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY
Ican IELTS logo 150px ĐĂNG KÝ NGAY

1. Recommend nghĩa là gì?

Theo từ điển Oxford, Recommend được định nghĩa như sau:

Recommend /ˌrekəˈmend/ (động từ): "to tell somebody that something is good or useful, or that somebody would be suitable for a particular job, etc" - đề xuất, giới thiệu

Example:

  • Can you recommend a good hotel? - Bạn có thể giới thiệu một khách sạn tốt?
  • Consult a solicitor who is personally recommended to you. - Tham khảo ý kiến ​​luật sư được đề nghị cá nhân cho bạn.

Recommend là gì

2. Cách dùng Recommend trong Tiếng Anh?

Recommend somebody/something

  • I definitely recommend this film. - Tôi chắc chắn đề xuất bộ phim này.

Recommend somebody/something to somebody

  •  I recommend the book to all my students. - Tôi giới thiệu cuốn sách cho tất cả học sinh của tôi

Recommend somebody/something for something/somebody

  • She was recommended for the post by a colleague. - Cô được đồng nghiệp giới thiệu cho bài đăng.
  • This game is recommended for children aged 12 and above. - Trò chơi này được khuyến nghị cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Recommend somebody/something as something

  • The guidelines recommend low-fat dairy products as excellent sources of calcium - Các hướng dẫn đề xuất các sản phẩm sữa ít chất béo là nguồn canxi tuyệt vời.

Cách dùng Recommend trong Tiếng Anh

3. Cấu trúc Recommend thông dụng trong Tiếng Anh.

Cấu trúc:

+ It is recommended that… (được đề xuất...)

Example:

  • It is strongly recommended that the machines should be checked every year. Chúng tôi được đề xuất nên kiểm tra các máy hàng năm.

+ Recommend somebody to do something (khuyên ai đó làm gì)

Example:

  • We'd recommend you to book your flight early. - Chúng tôi khuyên bạn nên đặt phòng bay sớm

Recommend against doing something (đề nghị ai chống lại việc gì)

Example:

  • Medical guidelines recommend against using this drug to treat migraines. - Hướng dẫn y tế khuyến nghị chống lại việc sử dụng thuốc này để điều trị chứng đau nửa đầu.

Cấu trúc Recommend thông dụng

Lời kết

Trên đây là bài viết về Recommend nghĩa là gì? Cấu trúc Recommend thông dụng trong Tiếng Anh?. Chắc hẳn, sau bài viết bạn đã biết cách sử dụng Recommend sao cho đúng cấu trúc rồi đúng không? Hãy luyện tập nhiều hơn để sử dụng thành thạo từ vựng này nhé!.

Bạn nghĩ sao?

Đăng nhập để bình luận

Mới nhất

Xem thêm bài viết,